Accions Formatives en modalitat de Teleformació per a Delegats i Delegades

Accions Formatives en modalitat de Teleformació per a Delegats i Delegades el 16 d’abril i el 14 de maig.   Cursos