USOC-Catalunya-RGB_1000

11081001FF GENT FENT CUA PER FER LA REVISIÓ D’AJUT PIRMI AL SOC DEL CARRER SEPULVEDA DE BARCELONA. FOTO FERRAN FORNƒ