Nous Reials Decrets sobre Igualtat

El dia 13 d’octubre, s’han publicat al BOE dos nous Reials Decrets sobre igualtat, un sobre igualtat retributiva entre dones i homes, i l’altre sobre la regulació i registre dels plans d’igualtat. BOE-A-2020-12214 por el que se regulan los planes de igualdad y su registro BOE-A-2020-12215 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres