Sentència del TS que permet accedir a l’arrelament laboral per altres vies de les establertes fins ara

Com s’accedia fins ara a l’arrelament laboral? L’arrelament laboral es recull en el Reial decret 557/2011 en el Art .124.1 que diu el següent. Es podrà sol·licitar una autorització de residència temporal per raons d’arrelament laboral quan es compleixin els següents requisits: Acreditar la permanència continuada a Espanya durant un període mínim de dos anys. … Continua llegint Sentència del TS que permet accedir a l’arrelament laboral per altres vies de les establertes fins ara