Pla de formació


2017

La USOC entén la formació dels treballadors com una activitat que contribueix al creixement i millora competitiva de les organitzacions i les persones.

La USOC està compromesa en un pla de formació que considera la formació com un procés continu, meditat i planificat amb uns objectius concrets i uns terminis de realització.

Seguint les pautes marcades per les necessitats en quant a formació, tant per als propis treballadors del sindicat com per als delegats/des i afiliats/des, per a l’any 2017 tenim previst seguir programant cursos de formació, millorant l’oferta de formació de l’any passat.

Els cursos programats estan dirigits a la formació integral, tant personal com a laboral. Paral·lelament a aquests cursos promoguts directament des del sindicat USOC, també es programen jornades de treball, majoritàriament tècniques, per afermar coneixements no solament sobre matèries laborals sinó per al creixement personal.

S’ofereixen dos cursos per mes, les dates dels quals seran anunciades amb prou antelació.

La relació de cursos per aquest any és:

1. Bàsic per a nous delegats
2. Nòmines i salaris
3. Quitances i indemnitzacions
4. Tècniques per parlar en Públic
5. Tècniques de Negociació
6. Prevenció de Riscos laborals
7. Estrès i qualitat de vida
8. Els processos electorals
9. Informàtica bàsica
10. Inglés per a principiants
11. Les xarxes socials
12. Ofimàtica bàsica
13. Eines per a l’acció sindical

Com les necessitats dels nostres discents, són molt dispars en quant a temes i a nivells, està contemplada una formació a tres nivells (bàsic, intermedi, i reforç). Cada temari es desenvolupa per a aquestes tres tipologies de nivells excepte en informàtica i ofimàtica en les quals solament hi haurà el nivell bàsic.

La durada de cadascun dels cursos depèn dels continguts programats i els objectius que s’han marcat per a aquesta formació concreta, encara que de forma general els cursos acostumen a tenir una durada de 3 a 6 hores.

En tots els cursos s’empren metodologies dinàmiques i innovadores, on l’alumne participa de forma activa en la seva pròpia formació, intervé i realitza de forma pràctica el que aprèn.

Els cursos es duen a terme gràcies a l’ajuda inestimable de persones que de forma altruista cedeixen el seu temps per ensenyar als altres i en col·laboració amb empreses de formació per ampliar el nombre de cursos, així com oferir els millors recursos disponibles al seu personal, als afiliats/des i delegats/des.

Creiem fermament que aquest és el camí per dotar al nostre sindicat d’un futur amb persones preparades tant en l’àmbit social, laboral i personal.