Contacta’ns


  
En aquest formulari hi ha camps requerits marcats amb un *
 


Les dades personals que es recullen i envien als formularis de contractació / contacte del web de la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) seran objecte de tractament manual i/o automàtic, s'incorporaran als corresponents fitxers la titularitat dels quals correspon a la USOC i alguns d'ells romandran al servidor. De conformitat amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre LOPD, vostè té dret d'accés, cancel·lació i rectificació, mitjançant sol·licitud escrita en la que s'acompanyi còpia del DNI a la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), c/Sant Rafael, 38-42 08001 Barcelona. La recollida i tractament de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en cada cas s'estableixi amb la USOC, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideixi utilitzar.