Contacta’ns


      
    En aquest formulari hi ha camps requerits marcats amb un *
         Les dades personals que es recullen i envien als formularis de contracte/contacte de la pàgina web de la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) seran objecte de tractament incorporant-se a suports -automatitzats o no- titularitat de la USOC. La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en cada cas s'estableixi amb la USOC, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideixi utilitzar, sobre la base del consentiment prestat per vostè. Les seves dades podran ser comunicades si fos necessari, a altres unions territorials, federacions o a la confederació d'USO. D'acord amb la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals (LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), vostè té dret a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, mitjançant una sol·licitud escrita dirigida a la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), C/Travessera de Gràcia, 276, 08025 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a usoc@usoc.cat.

    Consulta la política de privacitat