Federació d’Indústria


  Adreça: Travessera de Gràcia, 276
Persona de contacte: Antonia Rivero (Secretària General)
Telèfon: 933298111
e-mail: industria@usoc.cat

La Federació d’Indústria (FIUSOC) està dirigida pels treballadors i treballadores afiliats a la Unió Sindical Obrera de Catalunya, com a instrument eficaç per a la defensa dels seus interessos sociolaborals i professionals.

El seu àmbit territorial és Catalunya, sent el seu àmbit funcional el següent:

Automoció; Siderometal·lúrgica; Metal·lúrgies; Químiques i Tèxtil (cuir i calçat); Alimentació i Begudes; Arts Gràfiques; Energia i Mineria; Paper; Petroquímiques; Sector Agrícola; Audiovisuals i TIC; Fustes; Aeronàutica; Armamentística; Material de Construcció i Drassanes.