Federació d’Atenció a la Ciutadania


  Adreça: Travessera de Gràcia, 276
Persona de contacte: Vicente Martinez (Secretari General)
Telèfon: 933298111
e-mail: fac@usoc.cat

La Federació d’Atenció a la Ciutadania està dirigida pels treballadors afiliats a la Unió Sindical Obrera de Catalunya, com a instrument eficaç per a la defensa dels seus interessos sociolaborals i professionals.

El seu Àmbit territorial serà Catalunya, sent el seu àmbit funcional el següent:

1. Administració de l’Estat:

• Administració Civil de l’Estat.

• Administració Militar (personal civil).

• Administració de la Seguretat Social.

• Administració de Justícia.

• Administració Educativa (personal no docent).

• Entitat Pública de Correus i Telègrafs.

• Agència Estatal de l’Administració Tributària.

• Ens Públics de Serveis, o Corporacions de Dret Públic.

2. Administracions de la Generalitat de Catalunya i els Serveis o Corporacions de Dret Públic.

3. Administracions Locals i els Serveis o Corporacions de Dret Públic.

4. Institut Català de la Salut. Institucions Sanitàries públiques i privades:

• Serveis de Salut.

• Ens Públics de Serveis i/o Soci-sanitaris que estimi cada organització.

• Serveis de Salut de les Administracions Locals.

• Residències Geriàtriques o de la Cura de persones amb discapacitat.

• Altres Institucions Sanitàries i/o soci-sanitàries que estimi cada Organització.

FAC      FAC