Internacional

Participació de la USOC en el Projecte ESTOC 2020 (Espai Sindical Transfronterer Occitània – Catalunya, 2020)

Codi: EFA306/19

La lliure circulació de treballadors i treballadores és una llibertat essencial de la UE i un pilar del mercat únic. Les zones transfrontereres són molt sensibles a aquesta realitat. Per això, desenvolupar la seva capacitat i el seu potencial d’integració i consolidació en el món del treball és un factor clau per a l’enfortiment del mercat únic. La Confederació Europea de Sindicats (CES), a la qual pertanyen els socis d’ESTOC 2020, va adoptar la “Recomanació als governs dels estats membres i a la UE relativa a la supressió dels obstacles a la mobilitat dels treballadors fronterers a Europa”. La Comissió Europea va dictar la comunicació “Estimular el creixement i la cohesió de les regions frontereres de la UE”. L’ESTOC 2020 planteja aplicar aquestes polítiques a l’espai occitanocatalà mitjançant l’aportació sindical a la transparència i al reforçament del mercat laboral, així com al foment de la cohesió territorial.

Objectius

Objectiu principal:

  • Explotar les possibilitats del mercat laboral transfronterer, millorar-ne la transparència, afavorir i incrementar una millor mobilitat dels treballadors i les treballadores, i augmentar les possibilitats d’ocupació.

Objectius específics:

  • Donar a conèixer el mercat de treball occitanocatalà com a espai propici a l’ocupació.
  • Informar i guiar els treballadors i les treballadores (actius, estacionals, desocupats, dones, joves) sobre el treball transfronterer.
  • Consolidar una xarxa sindical d’acompanyants experts en treball transfronterer.

Resultats principals:

  • Diagnòstic del territori transfronterer occità i català.
  • Portal d’Internet específic per als treballadors i les treballadores transfronterers.
  • Xarxa sindical d’acompanyants experts en treball transfronterer.

Socis: CCOO, USOC i UGT de Catalunya; i CGT, CFDT, UNSA, FO i CFTC d’Occitània

Socis associats: SOC, Pôle emploi, CTESC, CESER

Enllaç Web: https://www.poctefa.eu/ 

Pressupost total: 174.065,52 euros

Cofinançament FEDER: 65 %

Aquest projecte està cofinançat en el marc del programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020, 3a convocatòria.