Informació Covid-19


Informació general i actualitzada sobre la Covid-19

En aquest apartat anirem afegint totes les noves informacions sobre diferents aspectes de l’estat d’alarma que estem vivint a causa del Coronavirus Covid-19.

Situacions laborals davant la COVID-19

Mesures extraordinàries en l’àmbit laboral en relació a la COVID-19

Els ertos provocats a causa de la COVID-19

Regulació del teletreball a causa de la COVID-19

Dret a reducció d’horari i adaptació de jornada

Prestacions ERTO segons la Llei de la Seguretat Social i Disposicions Especials

Resum de la USOC del Reial Decret

Reial Decret 9-2020 Mesures complementàries d’àmbit laboral

Anàlisi Reial Decret 9/2020

Reial Decret 10/2020 Regulació permís retribuït recuperable

Anàlisi RD Llei 10-2020 sobre permisos retribuïts per activitats no essencials

Llista sectors essencials segons RD 10-2020

BOE-A-2020-4196 Criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020

Modelo de declaración responsable

Informació per a treballadors estrangers

Protecció Internacional Estrangeria

Anàlisi de mesures de cobertura laboral del Reial Decret Llei 11-2020

Subsidi extraordinari per a empleades de llar

Relación medidas adoptadas

BOE-A-2020-4162 Orden SND/297/2020

Anàlisi Jurídica Mesures Ordre SND_297_2020

ESTAT D’ALARMA

USOC ET desgrana EL DECRET DE L’ESTAT D’ALARMA

BOE-A-2020-3692 Estat d’Alarma

USOC INFORMA

USOC T’INFORMA Guia Recomanacions Coronavirus

USOC T’INFORMA SARS-COV-2

USOC T’INFORMA Treballadors/es especialment sensibles a la Covid-19

Posted in Notícies and tagged .