Federacions


Les federacions agrupen treballadors i treballadores de sectors d’activitat per a donar una resposta més específica i especialitzada al seu sector professional. Les Federacions tenen la seva seu a la Unió Nacional de Catalunya.

La USOC té les següents federacions:

Logo Federació d'Empleats Públics (USOC)

Federació Empleats Públics
Adreça: C/ Sant Rafael 38-42
Persona de contacte: José Manuel Morales
Telèfon: 933298111
e-mail: fep@usoc.cat

web: fep-usoc.com

 

 

Federació d’Ensenyament
Adreça: C/ Sant Rafael 38-42
Persona de contacte: Pere Forga
Telèfon: 933298111
e-mail: ensenyament@usoc.cat
Twitter: @EnsenyamentUSOC
web: feusoc.cat

 

Logo Federació d'Indústria

Federació d’Indústria
Adreça: C/ Sant Rafael 38-42
Persona de contacte: Francisco Ballesta
Telèfon: 933298111
e-mail: industria@usoc.cat
Twitter: @UsocIndustria

 

 

Logo Federació Treballadors Seguretat Privada

Federació de Seguretat Privada
Adreça: C/ Sant Rafael 38-42
Persona de contacte: José Paz
Telèfon: 933298111
e-mail: ftsp.seguretatprivada@usoc.cat
Twitter: @FTSP_USOC
web: ftspusoc.cat

 

Logo Federació de Serveis

Federació de Serveis
Adreça: C/ Sant Rafael 38-42
Persona de contacte: Manel Gimeno
Telèfon: 933298111
e-mail: f.serveis@usoc.cat