Legislació


La USOC us ofereix la legislació actualitzada


Guía d’assessorament per la reclamació del IRPF per permís de maternitat i ampliació del permís de paternitat


Accés al cercador de convenis de la Generalitat de Catalunya

http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/


Informació sobre el Permís Individual de Formació (PIF)