Organització


Executiva Nacional de Catalunya

Secretaria General: María Recuero Sánchez

Les competències de la secretària general, a més de les de relacions institucionals i comunicació, amb un equip de suport.
Contacte: sgeneral@usoc.cat

Secretaria d’Organització i Economia: Núria Herrera Pérez

Les competències de la secretaria d’organització, a més coordinar-se amb la resta de secretaries pel bon funcionament i comunicació del sindicat, amb un equip de suport. Competències en matèria de finances i administració interna. Contactes:economia@usoc.cat s.organitzacio@usoc.cat

Secretari d’Acció Sindical: Ángel Garrido Cotayna

Competències en negociació col·lectiva, organització d’eleccions sindicals, igualtat i salut laboral.
Contactes: acciosindical@usoc.cat  s.acciosindical@usoc.cat

Secretari de Formació i Internacional: Juan José Delgado Llanos

Competències en la formació i en polítiques de joventut , pensionistes i jubilats i immigració.
Contactes: formacio@usoc.cat  s.acciosocial@usoc.cat

Com ens organitzem

La USOC s’organitza, amb la finalitat de donar la millor atenció i servei a l’afiliació i als seus representants dels treballadors i treballadores. Tenint en compte això, s’estructura en dos grans pilars: Les unions comarcals o territorials i les federacions nacionals. Les Unions agrupen els treballadors i treballadores d’una comarca o territori supracomarcal, amb la finalitat d’atendre els interessos i necessitats d’aquests en aquell àmbit, així com per a representar-los davant les institucions i altres entitats arrelades al territori.

Per altra banda, les federacions agrupen treballadors i treballadores de sectors d’activitat per a donar una resposta més específica i especialitzada al seu sector professional. Les Federacions tenen la seva seu a la Unió Nacional de Catalunya.

Federacions:

Unions: