Federació de Serveis


 Logo Federació de Serveis Adreça: C/ Sant Rafael 38-42
Persona de contacte: Manel Gimeno (Coordinador)
Telèfon: 933298111
e-mail: f.serveis@usoc.cat

La Federació de Serveis  (FS-USOC) està dirigida pels treballadors i treballadores afiliats a la Unió Sindical Obrera de Catalunya, com a instrument eficaç per a la defensa dels seus interessos sociolaborals i professionals.

El seu àmbit territorial és Catalunya.

Per si és del vostre interès, podeu consultar la web de la secció d’ambulàncies:
https://www.usocambulancies.com