Reunió CSIR


Lloc. Hospital de Cerdanya (Puigcerdà)

Group Travail Santé

Assistrià Walter Alvarez

Reunió del CSIR.


Assistirà Juan José Delgado, secretari de formació i internacional.

Lloc: Girona