Xè Congrés de la Federació d’Ensenyament de la USOC


Lloc: Sala Francesc Cambó. Recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau.

Durant el dia de treball, entre d’altres coses, es presentarà l’Informe de Gestió i es debatran tant els Estatuts com la Resolució General i Pla d’Acció per al propers quatre anys. Finalment es sotmetran a votació tots els documents.