Jornada Foment del Treball Nacional: Any Europeu de les competències


El Parlament Europeu i els estats membres han arribat a un acord polític per convertir el 2023 en l’Any Europeu de les Competències. Durant aquest any, la Comissió, el Parlament Europeu, els estats membres, els agents socials, els serveis d’ocupació públics i privats, les cambres de comerç i indústria, els proveïdors d’educació i formació, els treballadors i les empreses col·laboraran per promoure el desenvolupament de competències, de manera que les oportunitats professionals i vitals de la gent millorin.

Assistiran Maria Recuero i Núria Villas, secretària general i secretària de fromació i igualtat, respectivament.

Lloc: Barcelona