II Jornada de Pau del Parlament de Catalunya


Es presentarà el Fòrum Català per la Pau i es coneixeran els detalls dels dos processos que obrirà el Fòrum (elaboració d’una política pública de pau i enfortiment del moviment per la pau).

Lloc: Parlament de Catalunya