Unió Territorial de Terres de l’Ebre


Seu a Tortosa

Les funcions de la UT són les de coordinar les federacions al territori, en unes comarques amb forta presència industrial, logística i de serveis, juntament amb una important activitat agrícola i participar amb els moviments socials al territori i representar-la davant les administracions, consells comarcals i ajuntaments vetllant pels interessos dels afiliats/des i treballadors/res en la defensa dels serveis públics i de les polítiques de desenvolupament econòmic i social i afavoridores de l’ocupació.

S’atenen les comarques de la zona i l’assemblea constitutiva d’aquesta UT es va celebrar el 2 de desembre de 2016.

Localització i contacte a: Tortosa