Unió Territorial del Baix Llobregat


Seu a Martorell

Les funcions de la UT són les de coordinar les federacions al territori, en unes comarques amb forta presència industrial, logística i de serveis, juntament amb una important activitat agrícola i participar amb els moviments socials al territori i representar-la davant les administracions, consells comarcals i ajuntaments vetllant pels interessos dels afiliats/des i treballadors/res en la defensa dels serveis públics i de les polítiques de desenvolupament econòmic i social i afavoridores de l’ocupació.

S’atenen les comarques de la zona i es va constituir el mes de novembre de 2015.

Localització i contacte a: Martorell