Valoració IPC Febrer 2018


Amb la pujada de l’IPC al febrer s’acrecenta la pèrdua de poder adquisitiu de treballadors i pensionistes.

L’IPC ha tancat el mes de febrer en l’1,1%, a Catalunya l’IPC és del 1,4% interanual i un creixement mensual del 0,2%.Continuar llegint