3a edició del Festival Feminista de Tarragona

Tarragona - Carrer Ixart 11

Teta fest. Lloc: Camp de Mart - Tarragona Assistiran Yatsil Zamudio i Cristina Gelabert, responsables territorials del Camp de Tarragona i Baix Llobregat, respectivament.