Cursos de català

Subvenció per iniciatives d’entitats sense ànim de lucre per promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya

La Usoc està realitzant una sèrie de cursos per promocionar l’ús de la llengua Catalana dins de Catalunya.

Al PDF adjunt trobareu més informació.


Espai de conversa de català: nivell inicial

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana, en col.laboració amb la USOC, tornem a iniciar el grup Junts, un espai de conversa de català inicial per a persones que s’hi vulguin iniciar amb la parla.

Els destinataris del projecte són totes aquelles persones desconeixedores de la llengua catalana que viuen o fan vida al barri de Ciutat Vella i que tenen intenció d’aprendre’l a parlar.

Tal com el seu nom indica, Junts, pot servir d’espai de cohesió i relació informal entre catalanoparlants i persones que s’hi inicien, amb l’objectiu de fomentar l’ús social de la llengua catalana.

A la USOC es durà a terme cada dimecres de 10h a 11h del matí al Carrer Sant Pacià, 9 Baixos. És gratuït i obert al llarg del curs.

Al PDF adjunt trobareu més informació.


Cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística

Cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística