Formació

Cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística


L’oferta formativa que ofereix el CPNL és el ventall complet de cursos de català de nivells generals de llengua, d’acord amb el Marc europeu comú de referència, i el de cursos especialitzats per resoldre habilitats concretes de la llengua, com grups de conversa o cursos per reforçar les competències orals i escrites.

Els cursos s’ofereixen en modalitat presencial, en línia i també combinada, que inclou unes hores de presencialitat. En tots els casos, els aprenents obtenen el guiatge i el seguiment de professionals experts.

Nivells inicials: http://www.cpnl.cat/parla.html
Nivells superiors: http://www.cpnl.cat/escriu.html

Posted in Formació and tagged , .