11081001FF GENT FENT CUA PER FER LA REVISIî D'AJUT PIRMI AL SOC DEL CARRER SEPULVEDA DE BARCELONA. FOTO FERRAN FORNƒ

Valoració Atur Agost 2018


USOC exigeix ​​un canvi en el model productiu amb creació d’ocupació sense dependre dels vaivens del turisme.

 

• Aquest agost, el pitjor des de 2011, no només puja l’atur, sinó que es destrueixen 11.594 llocs de treball

• La desocupació afecta significativament en Serveis, amb un 90% dels llocs de treball destruïts.

Barcelona, ​​4 de setembre de 2018. “Quan ahir es van conèixer les dades de visitants estrangers al nostre país, amb una lleugera baixada pel rebrot d’altres destinacions, ja ens imaginàvem que les dades de l’atur d’agost anaven a ser especialment dolents respecte a altres anys. Seguim en la inèrcia de confiar en el sol i la platja, per salvar una crisi que encara es nota en la desocupació i la precarietat, i el model ja està esgotat”, explica Maria Recuero, secretària general d’USOC, després de conèixer avui la pujada de l’atur a l’agost, la més aguda en aquest mes des del 2011.

“No només es destrueix ocupació”, continua Maria Recuero, “sinó que el que es crea és de molt baixa qualitat. Des de la USOC, fem una crida a les administracions a emprendre polítiques encaminades a fomentar l’ocupació estable; al fet que s’aposti per la inversió en R + D + I, per potenciar nous models productius; i al fet que persegueixi del frau laboral. En definitiva, polítiques a curt i mig termini encaminades a què l’ocupació deixi d’estar sotmesa al turisme i a qualsevol moviment a curt termini de l’economia”.

“Pràcticament tots els nous aturats corresponen al sector Serveis, amb 10.440 nous inscrits, però la temporalitat s’evidencia en tots els sectors. Els contractes indefinits només arriben a l’11,7% de tots els que es signen a un mes, i d’ells, només tres de cada cinc són a temps complet. Se segueix caient en els errors previs a la crisi, però partint d’un desgast de precarietat i salaris devaluats que és insostenible”, continua la secretària general d’USOC.

Per Maria Recuero, més greu encara que la pujada de l’atur registrat és la destrucció efectiva de llocs de treball: “si en les oficines hi ha 11.594 aturats més, però els cotitzants a la Seguretat Social han baixat en 65.891, això vol dir que hi ha molts més aturats que els 380.718 registrats a Catalunya. Aquesta gent que no s’inscriu obeeix a persones sense cap prestació, que no confien en
el sistema de protecció de l’ocupació o que emigren”.

La manca de cobertura de la desocupació queda patent en les dades de prestacions: “en un país en què més de la meitat d’aturats ho són de llarga o molt llarga durada, el sistema de protecció només ha cobert el juliol al 60% dels aturats. És un dels col·lectius que més urgeix reincorporar al mercat laboral fent polítiques actives de formació i de capacitació, eficaços i de qualitat, ja que
estan en risc extrem de pobresa”, conclou la secretària general d’USOC.

Posted in Notícies, Opinions, Valoració atur and tagged .