Foto de cua davant la oficina de treball

Valoració Atur Març 2018


La contractació estacional condiciona novament les dades de l’atur de març.

Al març l’atur es redueix a Catalunya en 6.720 persones (-1,61% respecte al mes anterior) i se situa en 411.461 persones.Amb relació al març de l’any passat són 34.556 persones menys en situació de desocupació (-7,75%).

L’atur baixa també a l’Estat espanyol: 3.422.551 persones en situació d’atur, 47.697 persones menys (-1,37%) respecte al mes anterior, i 279.766 persones menys (-7,56%) respecte al març de l’any passat.

• El 85% de la contractació d’aquest mes ha estat temporal
• Els serveis representen més del 80% del total de la contractació
• Gairebé el 70% de les persones en situació d’atur registrades cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res

L’atur s’ha reduït més entre els homes que entre les dones: 3.755 homes menys en situació d’atur (-2,04%), per 2.965 dones menys aturades (-1,27%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 10,30% en el cas dels homes (20.735 aturats menys) i un 5,65% en el de les dones (13.821 dones aturades menys).

Per sectors:
• Es redueix fonamentalment als serveis: 6.180 persones menys en situació d’atur (-2,08%).
• També disminueix, però en menor mesura, a la construcció, amb 557 persones menys (-1,55%), la indústria, amb 445 persones menys
(-0,94%) i a l’agricultura, amb 175 persones menys (-1,64%).

S’incrementa la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 264.302 contractes, 23.100 contractes més que el mes anterior (+9,63%).

S’han signat 41.294 contractes indefinits, 4.267 contractes més que el mes anterior, amb un increment d’un 11,52%, i d’un 7,86% respecte a l’any anterior (3.008 contractes més). La contractació indefinida representa el 15,62% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 223.008 contractes temporals, 18.943 més que el mes anterior, amb un increment del 9,28%, però amb una reducció interanual del 0,59%, amb 1.327 contractes menys.
• El 84,38% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal.
• El 80,51% de la contractació ha estat al sector serveis (212.788 contractes)
• El 67,74% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis(179.042 contractes).

Creix l’afiliació a la Seguretat Social, aquest mes es comptabilitzen 3.320.827 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment de 28.918 persones (+0,88%) respecte al mes de febrer. Interanualment, l’afiliació s’incrementa en 108.752 persones (+3,39%).

La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 59,72%.
• El 40,28% de les persones en situació d’atur no cobren prestació o subsidi per desocupació (168.464 persones).
• El 48,71% del total de les persones que reben una prestació, cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació: 121.627 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.
• El 69,37% de les persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res (290.091 persones).

Valoració i propostes de la USOC

Les dades de l’atur del mes de març confirmen la tendència del nostre creixement de l’economia que està basat en el sector serveis i que redueix l’atur de forma estacional i precari i no es consolida un mercat de treball qualitat, ja que es manté intactes les reformes laborals i els salaris creixent per sota de la inflació i és necessari garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació i agilitzar la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania.

És fonamental impulsar polítiques actives d’ocupació i potenciar els serveis públics d’ocupació.

Posted in Opinions, Valoració atur and tagged .