Logo USOC ICO

Valoració Enquesta Població Activa 2n trimestre de 2021


Aturats de llarga durada i nous treballadors es queden fora de la lleu recuperació del mercat laboral en el segon trimestre de l’any.

  • Tot i l’augment de l’ocupació (1.498.400 persones) i el descens dels aturats (110.100), creixen els aturats de llarga durada (240.000 més) i els que busquen la primera feina (56.900)

La desocupació augmenta en 240.000 persones entre els que van perdre la feina fa més d’un any i en 56.900 entre aquells que busquen la primera feina, A Catalunya l’atur baixa en 189.600 persones i en relació amb el primer trimestre s’ha reduït en 21.200 persones segons les dades de l’EPA corresponent al segon trimestre del 2021.

“Tot i la lleu recuperació del mercat laboral en aquest període, se segueix engrandint una bossa d’exclusió que aparta els aturats de llarga durada i als nous treballadors. A més de les mesures de contenció per protegir l’ocupació existent, s’ha de donar resposta a la preocupant situació d’aquests col·lectius, sense els quals la recuperació econòmica seguirà sense arribar a tots”, defensa Maria Recuero secretària general d’USOC.

Després d’un dur any de pandèmia que ha atacat al mercat laboral, les dades que deixa l’INE mostren una lleugera recuperació. Així, en el segon trimestre de 2021, el nombre d’ocupats ha augmentat en 464.900 (2,42%); la taxa d’ocupació ha pujat fins al 49,63% i la taxa d’atur ha baixat fins al 15,26%. Les millores han incrementat el nombre d’ocupats fins als 19.671.700 i el nombre d’aturats ha baixat en 110.100 arribant a la xifra de 3.543.800 aturats.

“Però gairebé 3,6 milions d’aturats és un nombre extremadament elevat per a una economia com l’espanyola en la qual preval l’activitat del sector serveis i del turisme per tirar endavant la creació d’ocupació. I la pandèmia no és bona companya de la temporalitat i estacionalitat dels treballs que es creen en aquests sectors. És el moment de destinar els recursos necessaris per a fomentar un altre tipus d’ocupació; d’apostar per sectors amb futur, verds i digitals; de formar els treballadors per les noves ocupacions que arriben. Per, en definitiva, sortir reforçats d’aquesta crisi amb un mercat de treball fort que pugui plantar cara a qualsevol situació adversa”, reflexiona Recuero.

“Els nous governs se’n van de vacances i deixen els temes pendents fins al setembre, reforma del mercat de treball, política industrial, SMI …, sense haver fet els deures en matèria d’ocupació durant tot l’any, tot i la dramàtica situació social. Esperem que tornin amb energia per afrontar el que ens ve “conclou la secretària general d’USOC.

Posted in Opinions, Valoració EPA and tagged , .