Valoració Enquesta Població Activa 2on trimestre de 2017


L’Ocupació creix sobre bases poc estables.

L’Enquesta de Població Activa a Catalunya corresponent al segon trimestre de l’any ha deixat xifres positives:
72.600 nous ocupats, 79.200 aturats menys, la taxa d’atur baixa fins al 13,3% i l’ocupació creix al 2,27%, tot i que encara per sota del creixement del PIB.
“Si bé és cert que les dades que ens deixa l’EPA són positius, l’ocupació està creixent sobre bases poc fermes, en funció d’un sistema productiu basat, principalment, en Serveis i en la indústria turística, sectors fortament marcats per l’estacionalitat, la temporalitat i la precarietat laboral”, apunta la secretària general de la USOC Maria Recuero.
Reflex d’aquesta realitat són que en el conjunt del país, els 272.400 ocupats més amb què compta el sector Serveis així com el 73% dels assalariats que tenen contracte temporal (255.900), que es tradueixen en llocs de treball de curta durada, poc estables i amb salaris baixos. La taxa de temporalitat ha pujat més d’un punt fins a quedar en el 26,81%.
Veiem amb preocupació com la suposada sortida de la crisi s’està vinculant de forma gairebé exclusiva a la creació d’ocupació temporal i inestable a Serveis. Mostra d’això és que el la creació de llocs de treball que s’ha produït a Catalunya i la creació d’ocupació en altres sectors ha estat merament simbòlica.
“Estem tornant al mateix model productiu que teníem en els anys previs a la crisi i la precarietat, la desigualtat i la rotació en l’ocupació s’han consolidat, deixant de ser fenòmens conjunturals. Aquest país necessita consolidar una base industrial i diversificar el model de creixement perquè la recuperació econòmica tingui efectes directes sobre el mercat de treball, i es creïn llocs de treball que donin estabilitat als treballadors i les remuneracions permetin tenir una vida digna”, defensa Recuero.

Posted in Opinions, Valoració EPA and tagged .