Valoració Enquesta Població Activa 4rt trimestre de 2020


Els ERTO tapen la caiguda real d’ocupació el 2020, però la taxa d’atur puja un 13,87%.

  • Tot i les necessitats en serveis públics, el 2020 l’Administració només va generar 125.000 llocs de treball
  • La secretària general d’USOC reclama que les polítiques d’ocupació no es limitin a polítiques d’auxili social

Encara que la campanya de Nadal va portar contractació ha estat lluny d’altres anys. L’atur en l’últim trimestre del 2020 a Catalunya va pujar 31.300 persones, 6,18%, segons recull l’última informe de l’EPA. En aquests mesos finals de l’any, va créixer lleument l’ocupació, 16.000 persones més (+ 0,50%), “però són xifres enganyoses en aquesta situació, ja que inclouen a les persones en ERTO”, recorda Maria Recuero, secretària general d’USOC.

Un altre indicador que parla del pes que suposen els treballadors en ERTO en l’ocupació és el nombre d’absents de la seva ocupació en la setmana de referència del trimestre. Han baixat en 43.000, però la mateixa EPA especifica que es deu a una major incidència de les vacances en el trimestre anterior.

“L’ocupació, en el seu conjunt al país, ha baixat, especialment la contractació privada, que ha perdut 750.000 llocs de treball. Així i tot, no entenem que l’ocupació pública, amb les mancances que hi ha hagut i continua havent-hi en sanitat, residències i organismes bàsics d’atenció social, com el SEPE, només hagi generat 125.000 llocs de treball. Això reflecteix, a més, que els contractes per dies i setmanes no són patrimoni privat, sinó que la mateixa Administració els imposa a les necessitats ciutadanes i crea llocs de treball sense qualitat”, recrimina Recuero. En total, 2020 va tancar amb 622.600 persones ocupades menys, tot i que inclou a les regulades per ERTO.

Una altra dada que reflecteix la depauperació de l’ocupació que es crea és “el tipus de llocs que s’han destruït. Tot i que sempre parlem d’un baix índex de contractació indefinida mes a mes, al voltant del 8%, l’ocupació indefinida destruïda representa més de la meitat de la temporal”, adverteix la secretària general d’USOC. Per això, la taxa de temporalitat s’ha incrementat en mig punt, fins al 24,63% dels treballadors actius.

“Els ERTO són la sustentació i no la solució. És una prestació social que, a més, maquilla les dades de l’atur, però el problema de l’ocupació ja era estructural i qualsevol crisi, sobretot una d’aquestes dimensions, augmenta la profunditat dels danys. Ha de sostenir-se a les famílies, però ni elles volen dependre de les agòniques pròrrogues dels ERTO ni el sistema pot aguantar molt més temps sense generar llocs de treball. Les polítiques d’ocupació han de ser més que polítiques d’auxili social”, reclama Maria Recuero.

Posted in Opinions, Valoració EPA and tagged , .