Valoració IPC Març 2019


La pujada de l’IPC i la tornada a la moderació dels salaris obliga a parlar de nova congelació.

• Tot i que alguns articles corregeixen la inflació, els productes bàsics com habitatge i transport porten gairebé tot l’any pujant per sobre dels sous

L’IPC a Catalunya remunta 3 dècimes al març fins al 1,4% d’inflació, mentre que l’estadística de pujada salarial per conveni torna a alentir lleument.

“Són xifres de pujada salarial que serien assumibles si es partís d’una situació d’estabilitat en els ingressos, on una pujada mitjana del 0,9% per sobre de l’IPC es consideraria guany de poder adquisitiu. Però quan portem una dècada perdent més del 10% d’aquest poder adquisitiu i el PIB puja a raó de 2 i 3%, un 0,9% és una insignificança”, analitza Maria Recuero secretària general d’USOC.

A més, l’IPC, com totes les estadístiques, “té les seves llums i les seves ombres. Dins d’aquest 1,4% hi ha productes necessaris i productes més prescindibles, articles d’ús diari i d’altres que adquirim setmanalment o fins i tot una vegada al mes. Per això cal analitzar més enllà de la mitjana. Si bé l’alimentació segueix una línia molt similar a l’IPC, els altres dos grups més bàsics, com són el vestit, calçat i el transport, es disparen”, alerta Recuero, que desgrana: ” dels últims dotze mesos, el preu del transport ha estat durant sis consecutius pujant per sobre del 5%, més del doble de la pujada salarial, i dos mesos més ha estat per sobre d’aquesta pujada. I en el cas de l’habitatge, que comprèn lloguer, electricitat, gas i aigua, el seu augment ha estat nou mesos per sobre de la pujada dels salaris, amb un pic fins i tot del 5,3%”.

Per tot això, “si amb la pujada salarial cal afrontar diàriament la compra d’articles amb pujades molt més grans que els sous. Els preus més assequibles corresponen a serveis puntuals, encara que l’IPC sigui més moderat que els sous, el poder de compra de la ciutadania segueix baixant”, conclou la secretària general d’USOC.

Posted in Opinions, Valoració IPC and tagged .