1 de març. Dia Internacional de la Zero Discriminació


Avui, dia 1 de març, celebrem la diversitat i promovem la Igualtat en el Dia Internacional de la Zero Discriminació.

L’objectiu d’aquesta jornada és recordar que encara avui dia moltes persones viuen situacions de discriminació i estigmatització en l’àmbit educatiu, laboral, sanitari, social i del lleure, i conscienciar la societat que la seva implicació és clau per eliminar-les.

La discriminació fa referència al tracte desfavorable, d’inferioritat o excloent que es dona a una persona o a un col·lectiu per raó de gènere, identitat de gènere, edat, raça, origen ètnic, orientació sexual, religió, llengua, discapacitat, estat mèdic o qualsevol altre motiu. El dret a la no-discriminació és un dret humà fonamental que implica que totes les persones rebin un tracte digne, sense coacció ni abús i en igualtat de condicions.

En un món divers i ple de singularitats, el respecte, la igualtat i l’eliminació de tota forma de discriminació s’alcen com a pilars fonamentals per a una societat justa i equitativa. És en aquest esperit que cada any celebrem el Dia Internacional de la Zero Discriminació, una jornada dedicada a promoure la inclusió, la diversitat i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, independentment del seu gènere, raça, orientació sexual, religió, capacitat física o qualsevol altra característica que pugui distingir-les.

Des de la USOC fomentem la diversitat com un valor intrínsec, reconeixent la riquesa que aporta cada individu a la societat i rebutjant qualsevol forma de discriminació en l’àmbit laboral. A través de la labor activa i compromesa, la USOC treballa incansablement per a garantir condicions laborals justes i equitatives per a tots els treballadors, sense importar el seu origen, orientació o identitat.

En el Dia Internacional de la Zero Discriminació, és crucial recordar que la lluita per la igualtat no és només un objectiu, sinó un compromís constant que requereix la participació i col·laboració de tots els sectors de la societat. En celebrar la diversitat i promoure la inclusió, no sols construïm un entorn laboral més just i respectuós, sinó que també establim les bases per a una societat més cohesionada i solidària.

Per tant, reafirmem el nostre compromís amb l’erradicació de la discriminació en totes les seves formes. Que el Dia Internacional de la Zero Discriminació sigui un recordatori de la nostra responsabilitat col·lectiva de promoure la inclusió i el respecte mutu en cada àmbit de les nostres vides!

Posted in Notícies and tagged , .