25N. DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES


Per 𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗹𝗹𝗶𝘂𝗿𝗲 de violència masclista. 

A continuació publiquem el manifest per aquest dia 25N.

La violència contra les dones és la màxima expressió de la desigualtat de gènere al món, considerada així en la IV Conferència Mundial sobre la Dona(Pequín, 1995), i l’erradicació de la qual és meta de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5 en l’Agenda 2030: “Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta, l’explotació sexual i altres tipus d’explotació”.

La importància de visibilitzar i combatre les problemàtiques de gènere radica en el fet que, dins d’elles, es cometen violacions molt greus als drets humans. A escalanacional i internacional, igualar les condicions entre homes i dones és una prioritat.
Des de la UNIÓ SINDICAL OBRERA de CATALUNYA (USOC) animem a tota la ciutadania i a les institucions (organitzacions, associacions, empreses, mitjans de comunicació, etc.)a unir-se al rebuig contundent a la violència de gènere.

Tots i totes hem de PLANTAR-LI CARA a la violència masclista que empobreix la nostra societat. Els maltractaments no són un assumpte privat, són un problema social que es combat amb la TOLERÀNCIA ZERO davant qualsevol comportament masclista. És per això que, des de la USOC, condemnem en aquest dia qualsevol tipus de violència contra la dona, no admetent cap mena de justificació i expressant la majorde les repulses.

La violència de gènere constitueix una xacra de caràcter mundial. Un atemptat contra els drets humans i la dignitat de les persones, que impedeix a la nostra societat continuar avançant per la senda del benestar i del progrés social que desitgem.
En els últims anys, des de tots els àmbits s’ha adoptat un paper actiu per a erradicar la violència que s’exerceix contra les dones, fomentant quantes mesures fossin necessàries per a fer costat a les víctimes i trobar una solució definitiva a aquest problema, la qual cosa ha suposat un avanç significatiu en la conscienciació i sensibilització social davant aquesta mena de violència.
Un esforç en el qual hem de continuar incidint, perquè creiem necessari reiterar el nostre compromís amb les víctimes i insistir en la nostra determinació fins a aconseguir erradicar una violència que no cap a la nostra societat.

La lluita contra la violència de gènere és una tasca comuna. Cal conjuntar esforços i compromisos si volem que la violència de gènere desapareixi. Per tot això:

Des de la USOC assumim el nostre compromís personal i institucional de lluitar contra tota mena de violència, denunciant les agressions, fent costat a les víctimes,no restant en silenci davant la violència i transmetent a les generacions futures el respecte a la igualtat de dones i homes. Volem deixar constància del nostre compromís social amb aquesta lluita, que ha de ser conjunta contra qualsevol acte que atempti contra la integritat i dignitat de la dona, i defensar una societat justa i igualitària, en la qual dones i homes puguem participar equilibradament en tots els àmbits i prendre conjuntament les decisions que ens afectin.

Amb el desig que en el futur no hi hagi cap motiu per a commemorar el dia 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contrales Dones.
Amb el convenciment que no existeixen barreres ideològiques ni polítiques que posin fre a una lluita comuna contra la violència sexista, es signa aquest manifest, mitjançant el qual s’adquireix el ferm compromís de lluitar contra totes les manifestacions de violència que pateixen les dones en aquesta societat, mostrar rebuig a tots aquells que l’exerceixen, promoure el canvi social mitjançant una posició de tolerància zero enfront del masclisme i no ser còmplices amb el silenci.

Col·laborar amb els poders públics i la societat en el seu conjunt per a contribuir a eliminar qualsevol forma de violència cap a les dones, que adquireix major crueltat a través de la “violència vicària”: aquella exercida sobre els sers estimats, especialment filles i fills, que són considerats un mitjà o instrument per causar el màxim dolor, sent utilitzats sovint com un “mètode d’amenaça”.

Treballem des de fa anys per i per a la prevenció de la violència contra les dones. L’assetjament sexual o per raó de sexe en l’esfera laboral i acadèmica, els abusos i agressions sexuals en entorns festius, la violència psicològica, punt de partida d’altres violències materials, i tot tipus de discriminacions, directes o indirectes, és objecte del nostre esforç per a la seva eliminació.

Mentre continuï existint aquesta dramàtica realitat, ens comprometem al fet que tots els dies de l’any siguin 25 de novembre.

 MANIFEST USOC 25N. LA VIOLÈNCIA QUE NO ES VEU

Posted in Manifest, Notícies and tagged , .