Maria Recuero, Secretària General

Article d’opinió de la secretària general Maria Recuero


La Salut un dret!

L’absentisme laboral ha estat durament combatut per la patronal, culpabilitzant els treballadors que han d’acollir-se a una baixa mèdica per malaltia comuna, accident laboral o malaltia professional. Aquestes campanyes de la patronal han anat tenint els seus efectes i han endurit la legislació laboral. El seu punt culminant va ser amb la reforma laboral de l’any 2012, que va possibilitar la modificació regressiva de l’art.52.d de l’Estatut dels Treballadors i amb la recent sentència de Tribunal Constitucional del 16 d’octubre per absències intermitents, encara que siguin justificades avala l’acomiadament objectiu dels treballadors.
Aquesta última sentència significa un trist colofó a un dels majors atropellaments als drets dels treballadors per possibilitar el seu acomiadament per trobar-se malalt. Quan un treballador s’acull a una baixa mèdica de curta durada de fins a 21 dies, té una forta penalització de més deL 40% del seu salari i aquesta seria la demostració més gran, que si no va a la feina, és perquè no pot i no respon al seu caprici.
Amb la sentència de Tribunal Constitucional es marca el reflex d’una línia de pensament que criminalitza als treballadors per no anar a la feina per malaltia i respon a una ofensiva patronal que vol mantenir un poder empresarial que no respecta els drets de les persones en defensa del dret a la seva salut i a la feina.
Però no podem simplificar el problema, ja que l’abast és encara més gran. L’actuació de les mútues, que cada vegada rebutgen a més treballadors quan s’accidenten a la feina, per no parlar de les malalties professionals, que només són considerades després de processos judicials molt llargs i que les persones afectades ja no poden veure.
La patronal, en aquest context de precarietat, pressiona perquè no es reflecteixin els accidents laborals que es produeixen ni quan s’acomiaden treballadors amb baixa per accident. Tot això produeix un fort temor entre els treballadors per agafar una baixa mèdica per por de ser acomiadats, que amb l’actual sentència de Tribunal Constitucional no farà més que créixer.
Per això cal un canvi en profunditat de la legislació laboral en matèria d’absentisme per causes justificades de malaltia o accident i no només de l’art.52.2 de l’Estatut dels Treballadors sinó també en relació amb les mútues i el funcionament de la Seguretat Social.
USOC exigim que, un cop constituït el nou Govern, es legisli de manera urgent per a la protecció de la feina i la salut, en cas de malaltia comuna o accident laboral i es protegeixi de manera efectiva als treballadors que per circumstàncies alienes a la seva voluntat han d’agafar una baixa laboral quan estan malalts i no podem oblidar que són sempre per prescripció mèdica.

Posted in Articles opinió Maria Recuero, Opinions.