Augment de les víctimes de gènere l’any 2022


Les dones no es troben segures a Espanya i així ho reflecteixen les estadístiques i l’activació del comitè de crisi per Violència de Gènere. L’equip de Dona i Igualtat els ha valorat.

L’Institut Nacional d’Estadística ha presentat els resultats de l’Estadística de Violència Domèstica i Violència de Gènere de 2022, dels quals destaca l’augment en més del 8% del nombre de víctimes. Desglossem les dades a continuació.

Víctimes de violència de gènere
– El nombre de víctimes de violència de gènere va augmentar un 8,3% l’any 2022. S’han dictat un total de 32.644 mesures cautelars o ordres de protecció per a víctimes. Cal assenyalar que el 48,1% d’aquestes dones tenien entre 30 i 44 anys. El tram d’edat amb dades més elevades per violència de gènere és de 25 a 34 anys, en el que es concentren 3,6 víctimes per cada 1.000 dones.
– El 2022 es van registrar 1.376 nens, nenes i adolescents víctimes de violència de gènere, siguin fills o filles, estiguin en guarda o custòdia o que conviuen en els casos en els quals s’han dictat mesures cautelars o ordres de protecció.

Homes denunciats per violència de gènere
– El nombre d’homes denunciats per violència de gènere va augmentar un 10,5%.
– El 2022, 33.209 homes van ser denunciats per violència de gènere. El 48,4% d’aquests, tenien entre 30 i 44 anys. El tram d’edat amb la taxa de denunciats més alta és dels 25 a 34 anys, en el qual es concentren 3,4 denunciats per cada 1.000 homes.
– 36.161 homes van ser condemnats per violència de gènere en 2022, un 9,4% més que el 2021.

Violència de gènere per comunitats i ciutats autònomes
– Andalusia ocupa el primer lloc en el nombre de víctimes per violència de gènere el 2022 amb un total de 7.417 casos, seguida de la Comunitat Valenciana, amb 5.007 casos registrats i, en tercer lloc, la Comunitat de Madrid amb 3.062 dones víctimesde violència de gènere.
– Les majors taxes de dones víctimes de violència de gènere inscrites per cada 1.000 dones de 14 i més anys es troben a Melilla (3,7); la Rioja (2,6) i Illes Balears (2,3). Les taxes menors se situen al País Basc i Catalunya (0,8) i la Comunitat de Madrid (1). La taxa mitjana nacional és d’1,5.

Víctimes de violència domèstica
– 2022 va registrar 8.151 víctimes en assumptes de violència domèstica amb ordre de protecció o mesures cautelars. Això és un 1,1% menys que l’any anterior. D’elles, el 60,7% van ser dones i el 39,3%, homes. En el cas de la violència domèstica, la distribució per rangs d’edat és més uniforme. Es destaca que el 22,1%, és a dir, gairebé una de cada 4 víctimes és menor de 18 anys.
– Les persones denunciades per violència domèstica el 2022 van ser 6.813, un 28,8% més que en el 2021. Les persones denunciades van ser el 72,6% homes i el 27,4% dones.
– D’acord amb el tipus de relació entre víctima i denunciat, en la majoria dels casos la víctima ha estat el pare o la mare (37%), en segon lloc, fills/es (26,7%) i finalment germans 9,4%.
– Les comunitats autònomes que van tenir un major nombre de víctimes inscrites per violència domèstica l’any 2022 van ser Andalusia (1.736), la Comunitat Valenciana (1.135) i Catalunya (934). D’altra banda, les que van registrar un menor nombre de víctimes van ser les ciutats autònomes de Melilla (28), Ceuta (35) i Cantàbria (106).
– L’any 2022, van ser condemnades 7.022 persones per violència domèstica, la qual cosa representa un 6,4% més respecte a 2021, de les quals 4.059 són homes i 2.963 dones.

Activat el comitè de crisi
L’Estadística ens ofereix una visió panoràmica que ens permet dimensionar l’abast de la violència de gènere a Espanya, on hi ha un increment en els casos i les denúncies. A més veiem cada vegada més casos d’assassinats de dones víctimes de violència de gènere en els nostres contextos. En atenció a aquests lamentables esdeveniments, el Ministeri d’Igualtat ha posat en marxa el comitè de crisi per violència de Gènere.

L’activació del comitè de crisi és una mesura extraordinària per a atacar la violència de gènere. Aquesta decisió s’ha pres després del fatídic mes de maig pel que fa a la violència contra les dones. S’han comès 5 assassinats de dones a les mans dels seus cònjuges i, enguany, s’han comptabilitzat 20 víctimes de la violència masclista. Aquesta situació no és casual i és un fenomen que ha de ser estudiat i atès de manera prioritària. El comitè ha estat convocat per al 2 de juny.

Aquest comitè de crisi és una mesura establerta pel Ministeri d’Igualtat al juliol de l’any passat i que s’activa per tercera vegada. La seva funció és elaborar una anàlisi exhaustiva i detallada dels antecedents i dels assassinats, amb la finalitat d’obtenir informació suficient i eficaç per a la prevenció de violències masclistes, així com identificar els punts febles per a implementar mesures correctives i d’enfortiment. Entre aquestes mesures s’hauran d’establir accions específiques per a reforçar la resposta institucional enfront de les diferents manifestacions de la violència contra les dones. Hem de recordar que la violència institucional és una de les formes de violència més invisibilitzades, normalitzades i difícils de combatre.

Davant aquesta situació, resulta necessari establir mesures contundents per a combatre la violència de gènere, sent conscients que no hi ha solucions màgiques per a frenar-la. No obstant això, des de la USOC instem el Govern a establir accions generals que permetin la identificació primerenca i l’atenció oportuna i integral de les víctimes de violència de gènere, que garanteixin la integritat i seguretat d’elles i dels seus fills, filles i persones dependents a càrrec seu. Ens preocupa que la instal·lació de comitès de crisis deixi de ser una figura extraordinària i es produeixi un efecte advers en el qual es converteixin en una mesura habitual davant la falta de resposta efectiva i adequada a les dimensions d’aquesta problemàtica.

Augment de les víctimes de gènere l’any 2022 USOC

Posted in Notícies and tagged , .