AUGMENTEN ELS ACCIDENTS DE TREBALL


ES TANCA L’ANY 2021 AMB UN 14,73% MÉS D’ACCIDENTS DE TREBALL EN COMPARACIÓ El 2020

Els accidents de treball, que han existit des de l’inici de la humanitat, però que no van començar-se a legislar a partir del 1900 aquí a Espanya, lluny de ser la matèria central de prevenció i estudi, veiem com han augmentat aquest 2021 en respecte al 2020.

S’entén per accident de treball tota lesió que la persona treballadora pateix durant la seva jornada laboral o en els trajectes d’anada i/o tornada al lloc de treball (accidents in itinere) a conseqüència de l’activitat laboral per compte d’altri.

L’última llei que recull tota la legislació en aquesta matèria és el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Des de la USOC, ens ha semblat interessant mirar les dades de l’Observatori del Treball i comprovar com avancen les estadístiques en matèria d’accidents de treball.

Malauradament, veiem com a Catalunya, del 2020 al 2021, hi ha hagut 23.675 accidents de treball més en jornada laboral (amb baixa i sense), i 2.831 més en itinere. Alguns d’aquests han estat inclús mortals (85 defuncions) o greus (648 persones) i ja ens hem acostumat a veure com el nostre entorn es queixa de diversos dolors o pren mal mentre treballen. El treball assalariat no hauria de suposar una càrrega negativa en la salut, doncs si passa, és que s’està fent alguna cosa malament i l’empresa ha de ser l’encarregada de posar-hi remei i assegurar el benestar de les persones treballadores; però el que no es pot permetre és que la gent s’hi deixi la vida -literalment- pel benefici del patró o patrona.

Els motius d’aquests augments, o que hi hagi accidents de treball en general any rere any, són multifactorials. Podríem atribuir-ho al fet que les empreses no inverteixen els suficients recursos materials i econòmics en formar correctament a les persones treballadores amb l’ús de les instal·lacions; en comprar nous materials o equips de protecció individuals (EPI) quan en falten o ja estan vells i calen renovar-se; o en fer cursos de prevenció de riscos laborals periòdicament.

Sabem que en la dinàmica capitalista es busquen els màxims beneficis econòmics amb la mínima despesa possible i es posen els interessos monetaris per sobre dels interessos de la gent. Per tant, és lògic pensar (i així ho demostren els fets en la majoria dels accidents), que les empreses no inverteixen el necessari per evitar aquests accidents. Decideixen posar en risc a la seva plantilla abans que gastar-se diners en materials, equips, formacions, més personal, tecnologies més segures, etc.

També caldria, doncs, augmentar la plantilla d’Inspecció de Treball perquè es poguessin fer més revisions i, d’alguna manera, obligar les empreses a complir les normatives.

Posant-hi la perspectiva de gènere, veiem com els homes pateixen més accidents de treball que les dones: el 2020, dels 174.647 accidents totals (amb baixa o sense i in itinere), 56.357 accidents els van patir dones i 118.290 els van patir homes, sent la diferència de 61.933 accidents de treball. I el 2021, seguint amb l’alça, dels 201.153 accidents totals, 67.403 van ser dones i 133.750 van ser homes, sent la diferència entre gèneres de 66.347 accidents de treball.

El principal motiu que se’ns ve al cap és que, per culpa la segregació horitzontal, els treballs especialment perillosos com ara la construcció o aquells que treballen amb maquinària, estan majoritàriament masculinitzats. Per la naturalesa dels mateixos treballs, la probabilitat de patir accidents és més elevada, i com la majoria de treballadors d’aquests sectors són homes, els accidents laborals es veuen incrementats en la població masculina.

Així doncs, veiem com, per molt legislats que estiguin els accidents de treball, continuen succeint i s’hauria d’exigir tant a les empreses com a les administracions que posessin mesures actives i afectives com les comentades en aquest text (formació, tecnologies menys perilloses, més persones inspectores de treball, etc.). Hem d’aspirar a un futur on no hi hagi accidents de treball i on, el treball, no acabi amb la salut de les persones.

AUGMENTEN ELS ACCIDENTS DE TREBALL

Posted in Notícies, Opinions and tagged , .