Cursos online octubre


Inaugurem nous cursos gratuïts per afiliats/des i delegats/des que podrien ser del vostre interès.

L’alumne/a disposa d’un mes des de la data d’inici per a la realització dels cursos.
Nota: Una persona pot matricular-se als tres cursos si ho desitja, però tenint en compte que haurà de realitzar 70h de cursos en gairebé un mes.

ACCIÓ FORMATIVA: “Jurisdicció Social”

20 hores (sense nombre mínim d’alumnes).

Interessa a funcionaris del SEPE, FOGASA, TGSS, INSS i personal de Justícia.

  • Inici 15 d’octubre. Finalització 15 de novembre.
  • Resum del curs: El present curs tractarà tots els aspectes de la representació i defensa de l’administració pública en la via jurisdiccional social, especialment referència a la vista pública, i mitjans de prova, així com les actuacions d’impugnació enfront dels actes emanats dels diferents òrgans de la jurisdicció social.
    Atendrà els diferents organismes que tenen encomanades funcions de defensa i representació de l’administració pública en la jurisdicció social.

Inscripció

 

ACCIÓ FORMATIVA: “Gestió de Recursos Humans en l’administració sanitària”

25 hores (sense nombre mínim d’alumnes).

Interessa a personal d’hospitals i administració sanitària.

  • Inici 15 d’octubre. Finalització 15 de novembre.
  • Resum del curs: Es pretén analitzar el conjunt de normativa i pràctica administrativa en l’àmbit de la normativa de personal en els centres sanitaris. Inclou especialment l’anàlisi de l’accés a l’ocupació pública en les institucions sanitàries, així com drets i deures, amb especial referència a la carrera administrativa i els instruments de mobilitat de personal, comissions de serveis i indemnitzacions per raó del servei.

Inscripció

ACCIÓ FORMATIVA: “Procediment administratiu. Curs bàsic”

25 hores. (sense nombre mínim d’alumnes).

Interessa a tot el personal de l’Administració Pública.

  • Inici 15 d’octubre. Finalització 15 de novembre.
  • Resum del curs: Estudi del procediment administratiu i la normativa bàsica que el regula. Fases i garanties del procediment, participació del ciutadà les seves garanties.
    L’acte administratiu, els seus requisits el règim de recursos administratius, tot això enquadrat en el marc de l’administració electrònica i la normativa bàsica en matèria de protecció de dades.

Inscripció

Seran cursos on-line amb la plataforma de l’Academia LASAN.

El termini per fer la inscripció finalitza el 16 d’octubre

Posted in Notícies and tagged , .