Dia Internacional de la Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina


Avui, Dia Internacional de la Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina, les companyes de l’equip de Dones hem preparat un escrit sobre el tema que us volem compartir.

La mutilació genital femenina (MGF) és una pràctica que implica l’alteració o lesió dels genitals femenins per motius no mèdics i que internacionalment és reconeguda com una violació greu dels drets humans, la salut i la integritat de les dones i les nenes.

A més, pot causar problemes de salut a curt i a llarg termini, inclòs el dolor crònic, infeccions, sagnats, major risc de transmissió del VIH, ansietat i depressió, complicacions durant el part, infecunditat i, en el pitjor dels casos, la mort.

La MGF es duu a terme en al voltant de 30 països d’Àfrica, d’Orient Mitjà i Àsia meridional, així com a Indonèsia i l’Iraq i en algunes petites comunitats de Llatinoamèrica. Així mateix, persisteix en les poblacions emigrants que viuen a Europa Occidental, a Nord Amèrica, Austràlia i Nova Zelanda.

Davant aquesta greu situació, en 2012 l’Assemblea General de l’ONU va establir el dia 6 de febrer com el Dia Internacional de Tolerància Zero per a la Mutilació Genital Femenina amb la finalitat d’ampliar i dirigir els esforços per a l’eliminació d’aquesta pràctica.

Juntament amb això, des de les Nacions Unides lluiten per l’eradicació de la MGT plena per a l’any 2030 seguint l’esperit de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5. En els últims 25 anys la MGT ha disminuït a tot el món. Actualment, una nena té un terç menys de probabilitats de sofrir-la que fa 30 anys.

Malgrat els grans avanços, continua sent essencial continuar lluitant contra aquesta violació dels drets humans que sofreixen les dones i les nenes del món perquè, avui dia, almenys 200 milions de nenes i dones en el món són víctimes d’aquesta greu pràctica.

Des de diverses organitzacions mundials han posat el focus a aconseguir més aliats masculins, especialment líders religiosos i tradicionals, treballadors sanitaris, funcionaris encarregats de fer complir la llei, membres de la societat civil i organitzacions de base per a poder arribar a l’eradicació total de la MGF.

Així doncs, aquest mateix any, en 2023, es va llançar un Programa conjunt del Fons de Població (UNFPA) i UNICEF sobre l’eliminació de la mutilació genital femenina amb el lema: “Aliar-se amb homes i nens per a transformar les normes socials i de gènere i acabar amb la mutilació genital femenina”.

En relació amb això, i, quedant set anys per a la finalització de la dècada d’acció, des de Nacions Unides afirmen que sí que és possible eliminar aquesta pràctica nociva sempre que ens aliem amb els homes i nens. Manifesten que les seves veus i accions poden transformar normes socials i de gènere que estan profundament arrelades.

Juntament amb això, és necessari fer esforços coordinats i sistemàtics en els quals no es deixi de costat a cap actor social i participin les comunitats entorn de la conscienciació sobre els drets humans, la igualtat de gènere, l’educació sexual i l’atenció a les víctimes de la mutilació.

Cal destacar que, a través del programa dirigit per UNFPA i UNICEF més de 6 milions de nenes i dones van rebre serveis de prevenció, protecció o cures relacionades amb la MGF. A més, entorn de 45 milions de persones es van manifestar públicament per a abandonar aquesta pràctica perjudicial, i el nombre de comunitats que van establir estructures de vigilància per a rastrejar a les nenes van aconseguir protegir 532.158 nenes. (Font: Informe Anual sobre MGF 2021).

En conclusió, podem afirmar que, gràcies a tots els programes impulsats per les múltiples organitzacions en els últims anys s’han aconseguit grans avanços per a eradicar aquesta violenta pràctica i s’han conquistat grans assoliments en la protecció de dones i nenes.

Malgrat això, no hem d’oblidar que l’objectiu final encara no s’ha aconseguit, perquè avui dia continuen sent milions de nenes i dones les que continuen sofrint la mutilació genital femenina i una constant violació dels seus drets humans. És essencial la involucració de tota la societat per a posar fi a aquesta situació. És per això que des de USOC considerem indispensable enviar un missatge de conscienciació i lluita amb la finalitat d’aconseguir l’eliminació de la mutilació genital femenina en el món.

6.02_DIA INTERNACIONAL DE LA TOLERÀNCIA ZERO AMB LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA

Posted in Comunicat, Suport and tagged , .