El 2024 comença amb l’SMI congelat i sense pujar


L’SMI comença 2024 sense pujada, prorrogant els 1.080 mensuals en 14 pagues, amb total incertesa per a salaris i contractes.

L’SMI serà per a 2024, almenys de forma incial al començar l’any, de 1.080 euros en 14 pagues, tal com ha estat durant 2023, sense pujada. Així ho recull el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, orientat en un principi a mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes d’Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera.

A l’article 84, la norma dicta la pròrroga de la vigència del Reial decret 99/2023, de 14 febrer, “pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2023”.

Això suposa que els treballadors comencem l’any amb la incertesa de no saber quant s’apujaran els salaris. Però, al seu torn, es continua arrossegant el problema per als contractes externs, també els de l’Administració Pública. La falta d’actualització de l’SMI suposa que els plecs parteixin ja d’un pressupost fals, amb la partida de personal a la baixa. Alguna cosa que acaba portant conseqüències en forma d’incompliments a meitat de contracte. I, ja sabem, aquests incompliments sempre es donen per la part més feble, els impagaments als treballadors.

Pendents d’una actualització de l’SMI

El RD llei avança tot i que sí que està previst un nou SMI per a 2024. “Fins que s’aprovi el reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2024 en el marc del diàleg social, en els termes establerts en aquell, i d’acord amb el que es preveu en l’article 27 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, es prorroga (…)”.

Creiem que el diàleg social va anar-se’n de vacances abans d’hora una altra vegada, deixant molts deures. Després d’escenificar una falsa negociació, tornem a començar un any sense saber l’SMI real. També per a la resta de la negociació col·lectiva suposa un obstacle, perquè no existeix una referència per a les altres taules salarials.

A la USOC recordem que, al ritme que van pujar els productes més bàsics durant 2023, una pujada acceptable de l’SMI seria del 5,55%, pràcticament fins als 1.140 euros.

#JoSocUSOC

Posted in Notícies and tagged , .