El TSJC dóna la raó a la USOC a la demanda contra la Conselleria de Salut perquè proveeixi d’EPIS al personal sanitari


El passat 23 d’abril es va presentar demanda contra la Conselleria de Salut i Catsalut davant la Sala del social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per part d’USOC i la seva federació d’empleats públics perquè es lliuraran els equips de protecció individual per al personal sanitari i la realització de test als treballadors de l’SISCAT.
Avui el TSJC a través de les Actuacions 19/2020 s’han dictat mesures cautelaríssimes perquè lliurin el material i en la part dispositiva:

Estimem la sol·licitud de mesures cautelars inaudita part promoguda per la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) i en representació de la Federació d’Empleats Públics (FEP-USOC) de l’esmentat Sindicat, requerim a la Conselleria de Salut i al Catsalut perquè, en relació amb el personal sanitari integrat en el SISCAT, els proveeixi amb caràcter urgent i immediat, al terme de 24 hores, del següent material mínim imprescindible per garantir la salut i la seguretat en l’exercici de les seves funcions:

  1. Bates impermeables
  2. Mascaretes FFP2, FFP3
  3. Ulleres de protecció
  4. Guants
  5. Davantals
  6. Polaines
  7. Realització dels tests de comprovació de la Covid-19; si bé, respecte a aquests tests, el terme de 24 hores és d’inici, en una aplicació gradual al personal afectat compatible amb el manteniment de l’eficiència del servei.

Esperem que la Conselleria de Salut en compliment de la sentència, proveeixi de forma immediata dels EPIS, que els treballadors sanitaris haurien d’haver disposat dels mateixos, ja que s’estan exposant la seva salut per salvar vides i l’administració està incomplint greument les seves obligacions legals.

Posted in Notícies and tagged , .