Els sindicats de Nissan i la direcció de l’empresa arriben a un acord per al XXIV Conveni Col·lectiu


Els sindicats de Nissan Motor Ibérica i la direcció de l’empresa han arribat a un acord per al XXIV Conveni Col·lectiu i el pla de prejubilacions de Barcelona (Zona Franca i Montcada), amb la mediació del Departament de treball de la Generalitat.

Després d’un mes i mig de negociacions i diverses mobilitzacions, s’ha arribat a un principi d’acord on s’estableix, la compensació de les prejubilacions amb el 85% del salari net fins a la jubilació als 63 anys; una prima d’adhesió en un únic pagament, equivalent al 5%, per a les persones que s’acullin a les condicions de les prejubilacions acordades, així com un pla de baixes incentivades, amb adhesió voluntària fins al 31 de març de 2020, millorant les condicions actuals (indemnització legal + 50.000 euros nets). El procés de prejubilacions de l’actual plantilla finalitzarà el juny de 2020.

L’acord recull també un increment salarial del 4% durant la vigència del conveni, que es reparteix en un augment de l’1% no consolidable en 2019, i en sengles pujades de l’1% consolidable + 0,5% no consolidable per als exercicis 2020 i 2021, així com mesures de millora d’organització de treball com l’abonament del 100% del salari per als treballadors que arribin al sisè any d’antiguitat; la supressió de l’ampliació en tres minuts de la jornada diària de treball establerta en l’anterior conveni, o un pla estratègic de formació per a la millora de les habilitats enfocades especialment als col·lectius d’operaris i especialistes.

En l’acord, la companyia es compromet a treballar per mantenir el nivell d’ocupació existent un cop realitzat el redimensionament de la plantilla pactada, que afectarà 600 treballadors dels 3.200 que componen la plantilla, deixant constància de la seva intenció de no acudir a la mesura del possible a altres mesures de reestructuració, durant la vigència del conveni. En el cas que haguessin de posar-se en marxa noves mesures d’ajust, la companyia obrirà un nou procés de negociació, prioritzant plans de prejubilació.

Des de SIGEN-USOC, sindicat majoritari en els comitès d’empresa, consideren l’acord com a molt positiu en la mesura que l’excedent de plantilla està cobert amb prejubilacions i no es produirà cap acomiadament traumàtic, i assegura, a més, l’activitat industrial futura i un cert compromís de la direcció de no efectuar mesures traumàtiques de reestructuració de plantilla durant la vigència del conveni.

Posted in Notícies and tagged , .