Maria Recuero, Secretària General

En la indústria està la palanca del creixement


Al nostre país és necessària la recuperació econòmica i el creixement, per a això és necessari donar suport decididament la reindustrialització de l’economia que és un factor fonamental per al creixement sostenible i la creació d’ocupacions de qualitat.

Al nostre país en el 2014 la indústria va generar el 17,5% del valor afegit brut, mentre a la zona euro es va situar en el 19,5%, l’objectiu de la Unió Europea és aconseguir l’objectiu del 20% de la renda nacional europea en el 2020, tot això fa necessari un esforç addicional per poder aconseguir com a mínim dit objectiu. Això diu molt a favor de l’activitat industrial del que contribueix en favor del creixement de l’economia, de l’ocupació de qualitat i la tecnologia i a l’R+D.

Hem sofert amb intensitat una gran crisi econòmica, la indústria malgrat tot ha resistit millor els embats de la mateixa i en l’actualitat la indústria és responsable del 70% de les nostres exportacions.

Però malgrat les declaracions dels poders econòmics, polítics i analistes a favor de la indústria, els fets que acompanyen aquestes actuacions són pocs, fa falta un gran pacte de tots els agents socials i econòmics i de l’administració per canalitzar recursos cap a l’activitat industrial que permetin un gran salt en la nostra economia, que permetin importants creixements de l’activitat industrial i que incrementi el seu pes en l’economia, ja que la història econòmica ha demostrat que les societats industrials tenen nivells més alts de benestar i cohesió social.

Per USOC és necessari avançar en aquest terreny des del convenciment que per tenir un bon teixit industrial és condició necessària que l’ocupació sigui estable i de qualitat, que no es pot competir en preus via baixos salaris, sinó amb ocupacions qualificades i fabricant productes que siguin competitius en qualitat, disseny i tecnologia.

Publicat a Catalunyapress 28/07/2015

Posted in Opinions and tagged , .