Maria Recuero, Secretària General

Cal un canvi en la política industrial i laboral de les empreses d’automoció


En el sector d’automoció hi ha un continu procés de reducció de costos que es traslladen de manera molt intensa i sistemàtica a la indústria proveïdora.

Aquesta situació sembla que no té límit i cada vegada es tendeix a agreujar les condicions dels treballadors de les empreses proveïdores en la seva precarietat laboral i baixos salaris.

Em refereixo a aquelles indústries del parc de proveïdors que tenen un únic client en una marca automobilística; s’exigeixen uns nivells màxims de qualitat i en canvi en una espiral sense límit es rebaixa els salaris com a mecanisme de reducció de costos.

Però s’arriba a un punt que el proveïdor no pot reduir més els costos i perd el client, i el proveïdor és substituït per un altre que contracta nous treballadors a més baix preu, l’antic proveïdor acomiada a la seva plantilla, aquests processos es repeteixen cíclicament i provoquen incertesa i sofriment als treballadors.

Seria desitjable una altra forma de procedir, que mitjançant un protocol social davant el canvi de proveïdor que no signifiqués l’acomiadament dels treballadors i si es permetés la seva estabilitat laboral i la preservació de les condicions de treball, i evités aquests processos traumàtics.

Perquè aquestes situacions donen lloc a conflictes laborals que paralitzen els processos productius i destrueixen llocs de treball, per això seria necessari que es treguin conclusions i es modifiquin els processos tenint en compte a les persones que perden la feina quan els treballs se segueixen realitzant per les mateixes o altres persones en condicions inferiors.

Perquè darrere d’aquests processos ha la intenció de rebaixar els costos salarials i arribar a fixar salaris de 800 €, que se situen per sota dels convenis del sector, aquesta política laboral que impulsen les constructores, no reporten res de bo per als treballadors que obtenen uns salaris de subsistència.

El futur del sector ha d’estar basat en criteris de competitivitat econòmica i també social, seguir en el camí de la depressió salarial i precarietat laboral, no s’entreveu res positiu prosseguir amb aquestes polítiques que posen en risc el futur de la indústria de l’automoció, per això des de la USOC a part de denunciar aquesta situació, proposem solucions com la creació d’una taula en el sector per intentar conjugar els interessos de les empreses constructores i proveïdores i juntament amb els sindicats amb l’objecte de preservar l’ocupació en el sector a les tant en les constructores, com en les proveïdores amb unes condicions de treball dignes i que permetin treballadors ben formats i amb índexs de qualitat econòmica i social.

Publicat al diari digital DIARI DEL TREBALL 22/07/2015

Posted in Opinions and tagged , , , .