La USOC demanda la Conselleria de Salut i Catsalut, per la manca d’Epis i de tests al personal de les residències de la tercera edat


La USOC va presentar demanda davant la Sala del Social del Tribunal Superior de Catalunya, el dia 30 d’abril, per la manca d’EPIS i la realització de test al personal de les residències, i se sol·licita l’adopció de mesures cautelaríssimes en un terme de 24 hores.

El motiu de la demanda és l’extraordinària afectació que aquesta havent-hi amb els residents en una alta letalitat sobre les persones d’edat avançada i a la necessitat de protegir la salut i seguretat dels treballadors i residents per evitar l’alt nombre de contagis de la Covid-19.

L’obligació de les administracions tant a les residències públiques i privades és garantir la provisió dels equips de protecció individual i de test, que actualment no estan arribant a totes les residències amb la consegüent desprotecció sobre la salut dels treballadors i residents.

Per aquest motiu s’ha sol·licitat de mesures cautelaríssimes perquè amb caràcter immediat es faciliti de manera urgent i immediata en el termini de 24 hores a tot el personal de les residències de material mínim imprescindible:

  • Bates impermeables
  • Màscares FFP2-FFP3
  • Ulleres de protecció
  • Guants
  • Realització de test

USOC que té representació en moltes residències públiques i privades, ha vingut reclamant des de l’inici de la pandèmia a la direcció dels centres, el subministrament d’aquests EPIS i realització de test, i els centres en molts casos addueixen que no els tenen perquè les administracions responsables no les proveeix d’aquests materials bàsics per a la realització d’una activitat professional que haurien de realitzar-se sota unes condicions mínimes de protecció per a la salut de treballadors, residents i per a la protecció de la salut pública de la comunitat.

Posted in Notes de Premsa, Notícies and tagged .