La USOC valora l’actitud de la Generalitat d’intervenir davant l’amenaça de tancament de la base de Ryanair de Girona.


  • La reunió entre la Generalitat i USOC, va tenir un caràcter constructiu i es va mantenir el compromís de treballar per al manteniment dels llocs de treball a Girona.

  • Mantenir una línia de contactes per anar analitzant l’evolució dels esdeveniments, per arribar a una solució positiva i la protecció dels drets laborals.
  • Considera positiva la imposició de sancions per vulneració del dret de vaga a Ryanair, per part de la Inspecció de Treball.

Una representació de la USOC i de la USO del Sector Aeri, van mantenir fa uns dies, una reunió amb el Departament de Treball de la Generalitat i amb responsable d’aeroports de la Generalitat, amb l’objectiu d’analitzar el conflicte de Ryanair. Per Ernesto Iglesias, responsable de Vol de la USO Sector Aeri, “va ser una reunió constructiva, en la qual s’ha mostrat més interès que el que hem rebut a Madrid del mateix Ministeri de Foment, del Sr. Ábalos o de la Sra. Valerio en Treball, comprometent-se el Sr. Ginesta a vigilar els aeroports catalans a través de la Inspecció de Treball, atesos els continus incompliments que s’estan produint per part de Ryanair a totes i cadascuna de les jornades de vaga”.
Amb certa prudència, vam valorar que des de Treball “siguin conscients que la legislació espanyola ha de ser complerta per una empresa que es beneficia d’operar al marge de la llei espanyola i esperem que, en el cas que es concedeixin noves ajudes públiques, aquestes es condicionin respecte a les lleis laborals i la responsabilitat social corporativa”, afegeix Lidia Arasanz, secretària de Comunicació USO Ryanair.
“Confiem que, dins de les competències autonòmiques de Treball, s’exigeixi a Ryanair un mínim respecte al dret de vaga i que l’actuació Inspectora durant les convocatòries d’aturades constati tots els incompliments de la companyia irlandesa, i s’obrin els expedients tal com ara s’ha fet, permetent als treballadors exercir els seus drets, la qual cosa no ha estat possible fins ara per la inacció d’uns i d’altres”, assegura Lídia Arasanz, d’USO Ryanair.
“Cal trobar una alternativa per evitar el tancament de la base de Girona i evitar la pèrdua de llocs de treball a l’aeroport de Girona i esperem que la Generalitat treballi en aquestes solucions”, exposa Àngel Garrido coordinador d’acció sindical d’USOC que va assistir al costat de Manel Gimeno responsable de Serveis de la USOC “que considera adequat que per part de la Inspecció de Treball s’obrin expedients sancionadors a l’empresa Ryanair per vulneració del dret de vaga i s’imposin fortes sancions”.
Es va acordar mantenir el contacte per anar analitzant els esdeveniments amb el compromís d’atendre les demandes futures del sindicat.

Posted in Notes de Premsa, Notícies and tagged , .