Novetats a l’SMI de cara a 2024


El BOE va publicar el passat 7 de febrer el nou SMI per a 2024, ja en vigor, que puja a 1.134 euros en 14 pagues.

La recent publicació al BOE (Consulta aquí) sobre una pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) ha captivat l’atenció de tots els sectors de la societat. Aprofundirem en els detalls d’aquest anunciat i explorarem les seves repercussions potencials en la vida dels treballadors i en l’economia en general. Aquesta pujada “intenta” respondre a les demandes d’una remuneració més justa i digna per al treball dur i honest. La pujada del SMI no només beneficia directament als treballadors afectats, sinó que també pot tenir un impacte positiu en l’economia en general, ja que pot estimular el consum i millorar el benestar social.

L’SMI puja a 1.134 euros en 14 pagues. Tindrà efectes durant tot 2024 i s’aplica amb caràcter retroactiu a 1 de gener.

És a dir, l’SMI es fixa en 15.876 euros anuals, 1.323 al mes si es cobren les pagues extres prorratejades o, cosa que és el mateix, en 12 pagues. Aquest SMI és per a un contracte de jornada completa.

Quin és l’SMI diari?

En el cas que el teu contracte sigui és per dies, el teu SMI de referència és de 37,8 euros diaris bruts.

Quin és el meu SMI si tinc jornada parcial?

Si el teu contracte és de jornada parcial, cobraràs l’equivalent. És a dir, per a una jornada de 20 hores setmanals, cobraràs 567 euros mensuals bruts.

Si dividim 1.134 entre 40 hores, ens dona 28,35 euros. Per tant, si la teva jornada és inferior a 40 hores setmanals, podràs calcular quin SMI et correspon al mes restant 28,35 euros per cada hora que et falta fins a les 40.

SMI per a empleades de llar, temporers i eventuals

– Les treballadores de la llar que desenvolupin la seva feina per hores, percebran un mínim de 8,87 euros/hora.

– Per a les persones treballadores eventuals i temporers, els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies, el salari no podrà estar per sota de 53,71 euros/jornada.

SMI com a base per a pujar la resta de salaris

Una pujada del SMI sempre és una bona notícia per a tots els treballadors. Ens hauria agradat que s’estirés una mica més. A la USOC considerem que pujar fins als 1.140 euros ajudaria a compensar la gran inflació en els productes bàsics. Tot i això, som conscients que en un procés de negociació totes les parts busquen maximitzar els seus beneficis i interessos, és a dir, no només es depen de la voluntat d’una de les dues parts.

A més a més, aquesta pujada als sous mínims permet la possibilitat futura de pujar tots els salaris cap amunt. Ara, les categories immediatament superiors han de revaloritzar-se també mitjançant la negociació col·lectiva, optenint poder de negociació gràcies a aquesta base més alta.

Puja el mínim exempt de tributació

A més de la pujada de l’SMI, també s’eleva el mínim exempt d’IRPF. Passa a coincidir amb l’import anual del SMI: 15.876 euros bruts.

Posted in Notícies and tagged .