Maria Recuero, Secretària General

Per la regeneració democràtica participem en les eleccions locals del 24 de Maig


La USOC conscient de la necessitat de la regeneració democràtica, flama a participar en les eleccions locals del 24 de maig, convençuts que la democràcia es construeix i perfecciona exercint el dret al vot.

El sindicat USOC, coherent amb la nostra trajectòria històrica i la nostra condició d’organització sindical Autònoma, Democràtica i Pluralista, respecta la lliure opció electoral de la nostra afiliació respecte a les diverses candidatures polítiques que es presenten en aquestes eleccions locals.

La USOC convida a les diverses candidatures que tinguin en compte les nostres reivindicacions i propostes en matèria laboral, social i econòmica; que noves polítiques econòmiques substitueixin a les actuals polítiques d’austeritat, que responguin a les necessitats socials de les persones i recuperin el paper representatiu d’unes institucions properes al poble i que restitueixi la confiança en governs que eradiquin la corrupció i gestions amb eficàcia els nostres pobles i ciutats en interès dels ciutadans i ciutadanes.

Que fomentin polítiques d’ocupació estable i dignifiquin la vida de les persones en atur o amb treballs precaris o mal pagats.

Que els ajuntaments dediquin tota la seva atenció als problemes socials ocasionats per la crisi i que s’actués en pro dels joves, dones, parats de llarga durada, immigrants i discapacitats, tots ells col·lectius que estan sent més durament copejats per la crisi, i en conseqüència des dels ajuntaments es contribueixi a defensar polítiques de protecció social i lluita contra l’exclusió social.

Els ajuntaments han de ser a partir del 24 de maig, les primeres institucions que comencin a canviar les polítiques, perquè els ciutadans recuperin la il·lusió i vegin satisfets les seves ànsies de regeneració democràtica.

Publicat a Catalunyapress 20/05/2015

Posted in Opinions and tagged , .