Maria Recuero, Secretària General

Les conseqüències de la desregulació de les relacions laborals


Les successives reformes laborals i els processos d’externalització d’activitats de les empreses han portat a les nostres relacions laborals a una desregulació extrema del nostre mercat de treball.

En alguns sectors el somni del pensament neoliberal s’ha complert, però vegem al fet que preu.

En el sector de telefonia s’ha externalitzat el treball de camp, s’ha contractat i subcontractat l’ocupació fins al màxim aconseguint individualitzar-ho amb treballadors autònoms.

Quan els treballadors han dit prou als abusos empresarials de jornades perllongades i baixos salaris hi ha hagut un esclat social, el conflicte existeix i no hi ha interlocutors socials.

L’empresa principal que han desenvolupat aquest model d’externalització intenta desactivar el conflicte amb un acord amb els sindicats majoritaris però els treballadors no se senten representats per aquests sindicats i el conflicte persisteix de forma descontrolada.

A aquest panorama se sumen posicionaments dels parlaments carregats de bones intencions però sense capacitat real d’intervenció i se segueixen sumant iniciatives que no ataquen l’arrel del problema que al meu entendre es basa en dos canvis necessaris.

El primer, el canvi en el model d’externalització de les empreses, no es pot subcontractar fins a aquests nivells i a més no tallar la cadena de subcontractacions amb molts intermediaris que no aporten valor a l’activitat sinó una comissió que minva el salari del treballador final. No veiem per part de les empreses del sector de telefonia, elèctric, grans multinacionals que tinguin intenció de modificar els models d’externalització.

El segon les conseqüències de la reforma laboral que ha precaritzat la contractació i afeblit la negociació col·lectiva estem davant la tempesta perfecta, un caos que afecta les condicions laborals dels treballadors i als consumidors atesos per un cada vegada pitjor servei igual de car per al consumidor i que reporta més benefici per a les empreses principals.

En conseqüència és necessari obrir una reflexió per atacar les causes, modificant el procés d’externalització i de contractació laboral, per millorar les condicions laborals i de servei de les empreses.

Els governs i els parlaments tenen capacitat de supervisió d’aquests serveis, i a més són part contractant dels mateixos i han d’implicar-se de debò en la resolució del problema concret i atallar que aquests models d’externalització i precarietat s’estenguin a tot el teixit productiu, ja que aquests models no són productius ni ajuden a millorar la competitivitat del país.

Estem davant un seriós avís, cal aprendre de les greus conseqüències de no corregir la situació que ens aboca a un sistema desregulat on el treballador es troba totalment desprotegit i atesos els consumidors per pitjors serveis igual de cars.

Publicat a Catalunyapress 12/06/2015

Posted in Opinions and tagged , , .