Pla d’obertura dels centres educatius de Catalunya


Conseller Bargalló, així no.

El Conseller d’educació ha fet arribar a la opinió pública, avui dia 20 de maig, el PLA D’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS per aquelles regions sanitàries que assoleixin la fase 2 de desescalada de l’Estat d’Alarma. Sobre aquest pla, que no ha estat negociat amb la representació sindical del personal dels centres públics ni dels centres concertats, ni privats, tot i haver sol•licitat una reunió expressa al Conseller, la Federació d’Ensenyament de la USOC vol manifestar el més absolut desacord amb el document presentat pel Departament d’Educació, per:
1- Posa en risc a tot el personal docent i no docent, alumnat i famílies dels centres educatius de Catalunya, començant per les regions sanitàries més despoblades del país.
2- Es contradiu de forma flagrant amb l’argument esgrimit pel Govern Central, per prorrogar l’Estat d’Alarma, per quinze dies més, literalment “per salvar vides”, en expressió del propi President Sánchez. Per salvar vides s’exposa la comunitat educativa al contagi, com ha passat a França?
3- Traspassa la responsabilitat sobre les mesures, i per tant sobre els possibles contagis, a les direccions dels centres públics i les titularitats dels centres concertats, quan la responsabilitat final hauria de recaure sobre el Conseller d’Educació i sobre el Govern de Catalunya.
4- No dona resposta adequada al futur dels col•lectius de risc dels centres educatius, ni a les seves substitucions, qüestió especialment greu als centres concertats, on les plantilles d’edat superior als 60 anys suposen una mitjana de més del 10 % del total.

Aconsellem a les direccions dels centres públics i a les titularitats dels centres concertats que s’ho pensin bé, per tal que no hagin de fer-se càrrec d’unes decisions, essencialment polítiques, que no responen a criteris sanitaris i podrien costar, en el pitjor dels escenaris, vides humanes.

Per tot l’exposat, la Federació d’Ensenyament de la USOC exigeix al Conseller Bargalló que rectifiqui, i de no fer-ho, que presenti la dimissió.

CONSELLER BARGALLÓ, RECTIFIQUI O DIMITEIXI.

Posted in Notes de Premsa, Notícies and tagged .