USOC denuncia endarreriments en les percepcions de les prestacions dels ERTOS i en la tramitació de les baixes laborals per accident.


  • De les 710.000 persones afectades per ERTES, un 34,3% encara no han cobrat les prestacions d’atur.
  • Els treballadors amb patologies amb risc segueixen sense poder tramitar les seves baixes laborals, perquè les mútues es neguen a tramitar les mateixes i els CAP tampoc assumeixen aquesta tramitació.

Continuar llegint