Sentència judicial sobre el decret de nous permisos: 5 dies laborables


L’equip jurídic de la USO aconsegueix a l’Audiència Nacional la primera sentència que estableix que els nous permisos de 5 dies han de ser en dies laborables.

Si vols accedir a l’article original en castellà, clica aquí (Sindicato USO)

Una sentència pionera de l’Audiència Nacional, que es pronuncia per primera vegada sobre el Reial decret llei 5/2023, que ampliava a 5 dies els permisos per diversos supòsits de malaltia, accident o hospitalització de familiars. I ho fa sobre el conveni col·lectiu de contact-center, decretant que aquests dies han de ser laborables, en contra del signat en el seu moment en el conveni, anterior al RD-llei, que els estipulava com a naturals. Però també anul·la l’acord posterior a la llei, signat en comissió paritària per CCOO, UGT i la patronal del sector.

“Aquesta sentència era molt esperada, però no només per aquest sector, sinó per tots els treballadors, ja que el canvi legislatiu havia deixat sense jurisprudència la interpretació de si els dies eren laborables o naturals (Llegeix aquí la informació pertinent). L’anterior jurisprudència anava en aquest sentit de considerar laborables els permisos d’aquest caire, però no comptàvem amb cap sentència que recolzés la mateixa tesi sobre el nou marc legal. Per això és tan important aquesta sentència, que és extrapolable a tots els sectors”, afirma María Eugenia Moreno, lletrada de la USO i autora de la demanda contra el conveni col·lectiu.

El permís en qüestió, ara de 5 dies, és aplicable en casos d’accident o malaltia greus; i hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari. I pot sol·licitar-se tant pel cònjuge o parella de fet, com per parents fins al segon grau per consanguineidad o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, i fins i tot per qualsevol persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d’aquesta.

Nova millora per al sector de contact-center
A més, i respecte a l’article 30.1d del conveni col·lectiu en qüestió, aquesta sentència també afecta al permís de 2 dies en cas de defunció, que ara també seran 2 dies laborables.

La sentència dona resposta a les tesis defensades en la demanda de la USO Confederal, a la qual es van acumular demandes posteriors d’altres sindicats.

David Sánchez, responsable del sector de contact-center de la Federació de Serveis de la USO, valora aquesta sentència perquè “la majoria de les empreses que formen part d’aquest sector interpretaven sempre que el gaudi havia de ser en dies naturals. Ara queda clar que no serà així”.

I abunda en què “és la segona sentència en pocs mesos, a demandes del nostre sindicat, que millora la qualitat de vida d’un sector tan precarizado i, sobretot, que millora aspectes en qüestió de cures per a un personal fortament feminitzat”. La primera d’elles va suposar va ser pionera a interpretar la coneguda com a “Llei Zerolo”, que afectava els acompanyaments per malaltia.

Posted in Notícies.